Postupak za prijavljivanje i pohađanje on-line edukacija je jednostavan i može se izvesti u sledećih 5 koraka:


1. Korak

Kandidat koji se opredelio zaneku od ponuđenih edukacija popunjava on-line formular za prijavu koji se nalazi u glavnom meniju (ili kliknite OVDE da bi ste pristupili on-line formularu) i uplaćuje odgovarajući iznos na tekući račun uz poziv na broj za uplatu koje možete naći ispod naziva svakog kursa. Da bi kandidat u što kraćem periodu dobio podatke za pristup sistemu, preporučujemo da se uplate vrše u poslovnim bankama. U toku narednog radnog dana polaznik može da očekuje mejl sa korisničkim imenom i lozinkom.

2. Korak

Po prijemu prijave i uplate kandidatu se dostavljaju korisničko ime i lozinka sa kojima pristupa sistemu za on-line učenje.

3. Korak

Kandidat pristupa sistemu za on-line učenje, preuzima dostupne materijale, monografije i prezentacije izkojih se priprema za rešavanje elektronskog testa. Kandidat može neograničeni broj puta da se prijavi i odjavi sa sistema, a rešavanju testa može da pristupi samo jednom.

4. Korak

Kandidat pristupa rešavanju elektronskog testa. Da bi položio test, kandidat mora tačno da odgovori na više od 60% od ukupnog broja pitanja na testu.

5. Korak

Nakon uspešnog rešavanja elektronskog testa, kandidat dobija mogućnost da izborom linka Sertifikat na strani samog kursa, dobije svoj sertifikat u PDF formatu, koji može da odštampa ili da ga sačuva na svom računaru.

Preskoči Prijava