Institut za reumatologiju

Niste prijavljeni. (Prijava)
Institut za reumatologiju
Sistem za elektronsko učenje

Dostupni kursevi

 • Rukovodilac kursa: Dr sc.med.Slobodan Branković
  Podaci o akreditaciji: 153-02-3563/2012-01 (A-1-2890-12)
  Broj bodova: 3
  Cena: 1000,00 dinara
  Podaci za uplatu kotizacije
  Primalac uplate: Institut za reumatologiju Beograd
  Svrha uplate: Kotizacija za test
  Broj tekućeg računa: 840-617667-21
  Poziv na broj: 1-2890
 • Rukovodilac kursa: Prof dr Nada Pilipović
  Podaci o akreditaciji: 153-02-3563/2012-01 (A-1-2891-12)
  Broj bodova: 2
  Cena: 1000,00 dinara
  Podaci za uplatu kotizacije
  Primalac uplate: Institut za reumatologiju Beograd
  Svrha uplate: Kotizacija za test
  Broj tekućeg računa: 840-617667-21
  Poziv na broj: 1-2891

Preskoči Prijava